วิธีติดตั้ง R9Gateway สำหรับ windows

                                

การติดตั้ง R9Gateway สำหรับ Windows

1.     ติดตั้ง NodeJS ตามระบบปฏิบัติการเครื่องที่ต้องการติดตั้ง


2.     สร้างฐานข้อมูลเพิ่มใน Server สถานบริการ เพื่อใช้เก็บข้อมูล r9referral hub ชื่อฐานข้อมูล r9db

3.     แก้ไขไฟล์ Config.txt กำหนดค่าตามสถานบริการ4.     ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ Run เพื่อสั่งให้โปรแกรม R9Agen ทำงาน

ตามภาพเมื่อขึ้นสถานะ R9client Starting…. เป็นการติดตั้งที่แล้วเสร็จ

***(ต้องเปิดไว้ตลอดเวลา ห้ามปิดโปรแกรมนี้ออก)

**เครื่องต้องออกอินเตอร์เน็ตได้และเปิดใช้ Port 3000

*เปิด Allow Url

http://broker.r9hub.net

และ Url  R9Gateway Server แต่ละจังหวัด

# จ.ชัยภูมิ  http://cpm.r9hub.net:3000

# จ.นครราชสีมา http://nma.r9hub.net:3000

# จ.บุรีรัมย์  http://brm.r9hub.net:3000

# จ.สุรินทร์  http://srn.r9hub.net:3000


 

ความคิดเห็น